Der hvor kaos og orden og der hvor modsætningernes principper tordner sammen
– der bliver kunstens gnist undfanget og sød musik og lyrik bliver til.
Disse elementer har Lotte Kahr som billedkunstner med legende lethed
fanget i sine billedabstraktioner.
- Robert McLean